Kobolt – multipel glasampullöppnare

Både i vardagligt arbete på vårdavdelningar och i akut livshotande situationer kan det behöva öppnas stora mängder glasampuller i flera olika storlekar. Det tar tid och innebär stor risk för skärskador. För att öppnandet ska gå snabbare krävs det oftast två personer - en som öppnar ampullerna och en som suger upp och injicerar läkemedlet.

  • Tar tid

  • Risk för skärskador

  • Kräver ofta två personer

Kobolt

Med Kobolt kan upp till nio ampuller av olika storlekar öppnas på en gång. En medicindos kan förberedas genom att ampuller av olika storlekar placeras i kassetter som kombineras till ett magasin. Flera magasin kan stå förberedda för olika situationer. När medicin behöver ges placeras magasinet i Kobolt och alla ampuller öppnas samtidigt med ett enkelt handgrepp.  Ampullerna kan sedan sitta kvar i Kobolt medan läkemedlet sugs upp i sprutan. 

Tiden det tar att ladda en spruta med innehållet från flera ampuller kan därmed reduceras med uppemot 75%. Då de öppnade ampullerna inte behöver hanteras med händerna minskar risken för skärskador. Med Kobolt minskar även risken för felhantering tack vare att ampullerna alltid är korrekt positionerade i 45 graders vinkel.

•                Kan skötas av en person

•                Medicindoser kan förberedas

•                Minskar tidsåtgången för att öppna ampuller

•                Minskar risken för skärskador

•                Minskar risken för felhantering

Kontakta oss på