Välkommen till Nobelium Medtech

Nobelium Medtech är ett innovationsbolag som satsar på att underlätta arbetet i vården och förbättra säkerheten för de anställda genom att ta fram nya innovativa produkter. 

Vår historia

Bolagets historia började när Ferenc Szél i sitt arbete som läkare på Beroendecentrum Stockholms akutvårdsavdelning på S:t Görans Sjukhus identifierade ett problem med öppnande av glasampuller med intravenösa läkemedel. Han tog där fram en ampullöppnare för glasampuller för att effektivisera sitt arbete. 

Kontakta oss på